logotypy UE

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI". Ma on na celu podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.

Opis kursu

W ramach projektu realizowany jest kurs „Codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących”. Adresowany jest on wszystkim pracownikom oraz studentom UPH, którzy są zainteresowani poznaniem takich zagadnień jak:

  • trudności jakie napotykają osoby słabowidzące i niewidome w codziennym życiu edukacji i pracy,
  • techniki i dostępne możliwości pozwalające na radzenie sobie z tymi trudnościami,
  • potrzeby jakie w związku z tym takie osoby odczuwają.

Celem kursu jest praktyczne przybliżenie uczestnikom specyfiki codziennego życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku. Liczymy, że poznanie tych zagadnień przyniesie korzyść zarówno osobom pełnosprawnym (uczestnikom kursu) jak i osobom słabowidzącym i niewidomym z jakimi mogą się one spotkać. Znając lepiej tę tematykę, osoba pełnosprawna będzie w stanie bez barier nawiązać satysfakcjonujące obie strony kontakty, a być może podjąć owocną współpracę na różnych polach.

 

Program kursu

  1. Wprowadzenie do problemu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących - różne postrzeganie świata.
  2. Techniki wspomagające samodzielne życie i poruszanie się niewidomych i słabowidzących: posługiwanie się białą laską, słyszenie przeszkód, rozpoznawanie pieniędzy, wspomaganie wykonywania codziennych czynności życiowych.
  3. Techniki wspomagające edukację, alfabet brajla, audiobooki, dostęp do dóbr wiedzy i kultury.
  4. Nowoczesne technologie wspomagające życie i prace osób z uszkodzonym wzrokiem: programy komputerowe screenreader i screenmagnifier, oprogramowanie OCR, praca z linijkami brajlowskimi i notatnikami brajlowskimi, dostęp do treści internetowych, standard WCAG 2, dostęp do treści matematycznych w formie tradycyjnej i elektronicznej, dostęp do treści muzycznych (brajlowski zapis nut), oprogramowanie wspierające nauczanie języków obcych.

Termin kursu

Czas trwania kursu to 8 godzin szkoleniowych (po 45 min.) w następujących terminach:

  • 17.11.2020 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00,
  • 24.11.2020 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00.

Kurs będzie prowadzony w formie stacjonarnych warsztatów: wykład oraz zadania praktyczne. Zajęcia odbywać się będą w auli 3 w Instytucie Informatyki, ul. 3 Maja 54.

Kurs realizowany będzie w grupie 10-osobowej. Zapisy trwają do dnia 16.11.2020 r.

Kurs prowadzić będzie dr Dariusz Mikułowski, pracownik Instytutu Informatyki UPH.

Zapisy

W celu przystąpienia do kursu należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/y1sNwi8RoAdcayxd8

Po przesłaniu danych, każdy uczestnik otrzyma niezbędne dokumenty oraz materiały szkoleniowe. Po zakończeniu kursu zostanie wystawione zaświadczenie o jego odbyciu.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Pytania

Pytania proszę przekazywać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.