logotypy UE
Serdecznie zapraszamy PRACOWNIKÓW UPH w Siedlcach do udziału w szkoleniu: „KOMUNIKACJA I FORMY WSPARCIA EDUKACYJNEGO STUDENTÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
W ramach szkolenia będą realizowane następujące treści:

z zakresu wiedzy: uczestnicy będą posiadali rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki studiowania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, znać i rozumieć wpływ najczęściej występujących u studentów zaburzeń psychicznych na proces studiowania i funkcjonowania studenta na uczelni, mieć pogłębioną wiedzę na temat najlepszych strategii kontaktu i wsparcia edukacyjnego studenta z zaburzeniami psychicznymi, wiedzieć jak należy postępować w sytuacjach nagłych i kryzysowych oraz czego należy unikać w kontakcie ze studentami z poszczególnymi problemami natury psychicznej;
z zakresu umiejętności: uczestnicy szkolenia będą potrafili wstępnie rozpoznać sytuacje mogące świadczyć o występowaniu kryzysu zdrowia psychicznego u studenta, będą posiadali umiejętność nawiązania właściwego kontaktu ze studentem z zaburzeniem psychicznym i w trudnej sytuacji emocjonalnej, nabędą umiejętności komunikacyjne w celu nawiązania właściwej relacji ze studentem, będą potrafili stosować odpowiednie strategie wsparcia edukacyjnego wobec studentów z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi;
z zakresu kompetencji społecznych: będą potrafili odpowiednio określić priorytety w zakresie komunikacji i wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi, będą potrafili rozwiązywać problemy związane z kontaktem i udzielaniem wsparcia studentom, są świadomi własnych ograniczeń i wiedzą, kiedy należy zwrócić się do ekspertów i osób profesjonalnie zajmujących się opieką psychologiczną i medyczną.

PROWADZĄCY SZKOLENIE: pani Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

TERMINARZ SZKOLEŃ: 7 i 16 czerwca, 6 i 13 grudnia 2021 r

FORMA SZKOLENIA: szkolenie odbędzie się stacjonarnie

ZAPISY: w celu przystąpienia do kursu można wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2jJi6UkiaErJgbXKixksl1J7I5bWhBuXwAI0jqVsCUPP_VQ/viewform?usp=sf_link

Zapisy trwają do 2 czerwca 2021 r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

ZAPRASZAMY