logotypy UE
HARMONOGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH


29 marca 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I    9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład   15.30 – 17.15
30 marca 2021 dr N. Sanżarewska-Chmiel Zajęcia językowe - Warsztaty II 9.15 – 11.30
12 kwietnia 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład  15.30 – 17.15
13 kwietnia 2021 dr N. Sanżarewska-Chmiel Zajęcia językowe - Warsztaty II 9.15 – 11.30
19 kwietnia 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład  15.30 – 17.15
20 kwietnia 2021  dr N. Sanżarewska-Chmiel Zajęcia językowe - Warsztaty II 9.15 -11.30
26 kwietnia 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład  15.30 – 17.15
27 kwietnia 2021 dr N. Sanżarewska-Chmiel Zajęcia językowe - Warsztaty II 9.15 -11.30
10 maja 2021  dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15
11 maja 2021  dr N. Sanżarewska-Chmiel Zajęcia językowe - Warsztaty II 9.15 -11.30
17 maja 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15
24 maja 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15
31 maja 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15
7 czerwca 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15
14 czerwca 2021 dr I. Świątczak-Wasilewska Zajęcia językowe - Warsztaty I 9.30 -11.45
  dr hab. A. Borkowski, profesor uczelni Zajęcia językowe - Wykład 15.30 – 17.15


KALENDARZ ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNO-LITERACKICH

9 marca 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

16 marca 2021

 dr B.Stelingowska  Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.                                                                                                                                                                                                                                        11.30-13.00                       

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

17 marca 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

23 marca 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

30 marca 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

31 marca 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

6 kwietnia 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

13 kwietnia 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

14 kwietnia 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

20 kwietnia 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

11.30-13.00

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

13.15-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

27 kwietnia 2021

dr B.Stelingowska

Osoby z niepełnosprawnościami w literaturze i kulturze XXI w.

12.15 – 13.00

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.00-13.45

dr N.Sanżarewska-Chmiel

Niepełnosprawność w kulturze anglojęzycznej i europejskiej

14.00-14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00-16.30

28 kwietnia 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

4 maja 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

11 maja 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

12 maja 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

18 maja 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

25 maja 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

1 czerwca 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

2 czerwca 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-11.45

8 czerwca 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

15 czerwca 2021

dr B.Stelingowska

Moduł II

13.15 -14.45

dr hab. A.Borkowski, profesor uczelni

Bohater niepełnosprawny w literaturze europejskiej i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach.

15.00 – 16.30

16 czerwca 2021

dr hab. B.Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

Literatura dokumentu osobistego/narracje osobiste kobiet z niepełnosprawnością

10.15-12.30


Nazwa szkolenia Szkolenie dla pracowników z języka migowego PJM
Opis szkolenia z projektu Zaplanowane szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami języka migowego iz podstawowym słownictwem w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą.Głównym założeniem szkolenia jest: doskonalenie u słyszących uczestników szkolenia umiejętności komunikacyjnych przy posługiwaniu się językiem migowym w najbardziej typowych sytuacjach codziennego życia, rozwijanie u nich kompetencji metajęzykowej (wiedzy o języku), wyposażenie ich w niezbędną wiedzę o Kulturze Głuchych
Koordynator szkolenia Mgr Anna Siliwoniuk, Mgr Halina Grzeszczuk
Prowadzący szkolenie Dr Sylwia Wojciechowska, Mgr Anna Siliwoniuk, Mgr Halina Grzeszczuk
Grupa docelowa Pracownicy UPH:
1) administracja wydziałowa,
2) jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych
   (Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych, domy studenckie, Biuro Karier, Centrum Sportu i Rekreacji),
3) nauczyciele akademiccy.
Liczba edycji/czas 2/2020, 2021
Liczba grup w jednej edycji Pięć grup
Liczba osób w grupie minimalnie 10 osób
Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy 40 godzin lekcyjnych
Forma szkolenia On-line/Stacjonarnie
Terminarz szkoleń

I grupa mgr Anna Siliwoniuk (on-line): 

 • 12.2020 13.45-16:00 3 godziny
 • 12.2020 08:30-10:45 3 godziny
 • 01.2021 13.45-16:00 3 godziny
 • 02.2021 10.15-12.30 3 godziny
 • 02.2021 13:15-15:30 3 godziny
 • 02.2021 08:00-11:45 5 godzin
 • 02.2021 08:00-11:45 5 godzin
 • 02.2021 08:00-11:45 5 godzin
 • 02.2021 08:00-11:45 5 godzin
 • 02.2021 08:00-11:45 5 godzin

II grupa mgr Anna Siliwoniuk (on-line):

 • 01.2021 13:45-16:00 3 godziny
 • 02.2021 13:45-16:00 3 godziny
 • 02.2021 13:45-16:00 3 godziny
 • 02.2021 08:15-10:15 3 godziny
 • 02.2021 13:00-16:00 4 godziny
 • 02.2021 13:00-16:00 4 godziny
 • 02.2021 12:00-15:45 5 godzin
 • 02.2021 12:00-15:45 5 godzin
 • 02.2021 12:00-15:45 5 godzin
 • 02.2021 12:00-15:45 5 godzin


III grupa mgr Halina Grzeszczuk (stacjonarnie):
 • 14.12. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 15.12. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 16.12. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 17.12. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 21.12. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 22.12. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 23.12. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 04.01. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 05.01. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 07.01. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 11.01. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 12.01. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 13.01. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 14.01. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 18.01. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 19.01. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 20.01. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 21.01. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 25.01. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 26.01. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 27.01. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 28.01. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 01.02. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 02.02. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 03.02. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 04.02. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 08.02. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 09.02. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 10.02. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 11.02. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 15.02. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 16.02. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 17.02. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 18.02. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 22.02. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 23.02. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 24.02. (śr.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 25.02. (czw.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 01.03. (pon.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)
 • 02.03. (wt.) 10:00 – 10:45 (1 godz.)IV grupa, mgr Halina Grzeszczuk (stacjonarnie):
 • 14.12. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 15.12. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 16.12. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 17.12. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 21.12. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 22.12. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 23.12. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 04.01. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 05.01. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 07.01. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 11.01. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 12.01. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 13.01. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 14.01. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 18.01. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 19.01. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 20.01. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 21.01. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 25.01. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 26.01. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 27.01. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 28.01. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 01.02. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 02.02. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 03.02. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 04.02. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 08.02. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 09.02. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 10.02. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 11.02. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 15.02. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 16.02. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 17.02. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 18.02. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 22.02. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 23.02. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 24.02. (śr.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 25.02. (czw.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 01.03. (pon.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)
 • 02.03. (wt.) 9:00 – 9:45 (1 godz.)


V grupa, Sylwia Wojciechowska (stacjonarnie):
 • Poniedziałek 14 grudnia 2020 11:00-11:45
 • Wtorek 15 grudnia 2020 11:00-11:45
 • Środa 16 grudnia 2020 11:00-11:45
 • Czwartek 17 grudnia 2020 11:00-11:45
 • Piątek 18 grudnia 2020 11:00-11:45
 • Czwartek 7 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Piątek 8 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 11 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 12 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Środa 13 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 14 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Piątek 15 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 18 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 19 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Środa 20 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 21 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Piątek 22 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 25 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 26 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Środa 27 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 28 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Piątek 29 stycznia 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 01 luty 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 02 luty 2021 11:00-11:45
 • Środa 03 luty 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 04 luty 2021 11:00-11:45
 • Piątek 05 luty 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 08 luty 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 09 luty 2021 11:00-11:45
 • Środa 10 luty 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 11 luty 2021 11:00-11:45
 • Piątek 12 luty 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 15 luty 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 16 luty 2021 11:00-11:45
 • Środa 17 luty 2021 11:00-11:45
 • Czwartek 18 luty 2021 11:00-11:45
 • Piątek 19 luty 2021 11:00-11:45
 • Poniedziałek 21 luty 2021 11:00-11:45
 • Wtorek 22 luty 2021 11:00-11:45
 • Środa 23 luty 2021 11:00-11:45Nazwa szkolenia THINK SIEDLCE tutoring
Opis szkolenia z projektu  
Koordynator szkolenia Dr Bartłomiej Gaik, Mgr Beata Gulati
Prowadzący szkolenie Dr Bartłomiej Gaik, Mgr Beata Gulati
Grupa docelowa studenci pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, I roku
Liczba edycji/czas 4/ 2020, 2021, 2022, 2023
Liczba grup w jednej edycji 4 grupy
Liczba osób w grupie minimalnie 8 osób
Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy 40 godzin lekcyjnych
Forma szkolenia On-line
Terminarz szkoleń I edycja rok 2020
I grupa 10.12, 16.12, 13.01, 30.01, 27.01 (8 godzin lekcyjnych) od godz. 11.00 -17.00 mgr B.Gulati
II grupa 16.12, 13.01, 20.01, 27.01, 3.02 (8 godzin lekcyjnych)  od godz. 10.00 -16.00, dr B.Gaik
III grupa 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 12.02 (8 godzin lekcyjnych)  od godz. 10.00 -16.00, dr B.Gaik
IV grupa 28.01, 4.02, 11.02, 18.02, 25.02 od godz. 11.00 -17.00 mgr B.Gulati


Nazwa szkolenia Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
Opis szkolenia z projektu  
Koordynator szkolenia Anna Kowalczyk CKiRON
Prowadzący szkolenie Anna Kowalczyk – pracownik UPH CKiRON
Halina Grzeszczuk -  pracownik UPH CKiRON
Anna Siliwoniuk -  pracownik UPH CKiRON
K.Meszyńska – studentka
K.Wiśniewski – student
L.Perka – studentka
M.Wysocka – studentka
Grupa docelowa studenci Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, I roku
Liczba edycji/czas 4/2020,2021,2022,2023
Liczba grup w jednej edycji 4 grupy
Liczba osób w grupie minimalnie 8 osób
Liczba godzin szkolenia 8 godzin lekcyjnych dla pracownika/równolegle 8 godzin dla studentów
Forma szkolenia On-line
Terminarz szkoleń I edycja rok 2020
I grupa 8 grudnia 2020 r., godz.9.00-15.00
II grupa 12 stycznia 2021 r., godz. 9:00 - 15:00
III grupa 14 stycznia 2020 r., godz. 8:30 -14:30
IV grupa 19 stycznia 2020 r., godz. 8:30 -14:30


Nazwa szkolenia Szkolenie osób z niepełnosprawnościami w zakresie bezpieczeństwa
Opis szkolenia z projektu  
Koordynator szkolenia Dr Paweł Szmitkowski
Prowadzący szkolenie Dr Paweł Szmitkowski
Dr Araucz-Boruc
Dr Krzewniak
Grupa docelowa studenci z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego
Liczba edycji/czas 3/ 2020, 2021, 2022
Liczba grup w jednej edycji 6 grup
Liczba osób w grupie minimalnie 8 osób
Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy 8 godzin lekcyjnych
Forma szkolenia On-line
Terminarz szkoleń I edycja rok 2020, w godz. 8.00-11.00, 11.30-14.30
I grupa 7.12, dr Araucz-Boruc,
II grupa 7.12, dr Krzewniak


Zajęcia Prowadzący Data Godziny Liczba
godzin
Grupa Miejsce zajęć
Rozwój potencjału kreatywnego  dr Monika Jasińska  09.10.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
23.10.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
06.11.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
20.11.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
04.12.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
18.12.2020 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
15.01.2021 11.00-12.30 2 1 Wykład
on-line
29.01.2021 11.00-
11.45
1 1 Wykład
on-line

Zajęcia Prowadzący Data Godziny Liczba
godzin
Grupa Miejsce zajęć
Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej

dr hab. Tamara Zacharuk profesor uczelni 08.10.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
15.10.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
22.10.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
29.10.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
05.11.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
12.11.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
19.11.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
26.11.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
03.12.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
10.12.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
17.12.2020 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
07.01.2021 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
14.01.2021 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
21.01.2021 10.00-10.45 1 1 Wykład
on-line
28.01.2021 10.00- 10.45 1 1 Wykład
on-line

Zajęcia Prowadzący Data Godziny Liczba
godzin
Grupa Miejsce zajęć
Malarstwo w projektowaniu form przestrzennych dr hab. Mikołaj Bieluga, profesor uczelni 06.10.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
13.10.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
20.10.2020 12.30-14.00 2 1 Spotkanie online
14.15-15.45 2 2
27.10.2020 12.30-14.00 2 1 Spotkanie online
14.15-15.45 2 2
03.11.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
10.11.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
17.11.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
24.11.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
01.12.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia
39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
08.12.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia
39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
15.12.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
22.12.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
05.01.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
12.01.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2
19.01.2020 12.30-14.00 2 1 s.048 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 2

Zajęcia Prowadzący Data Godziny Liczba
godzin
Grupa Miejsce zajęć
Warsztaty projektowania dr hab. Tomasz Nowak, profesor uczelni 06.10.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
13.10.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
20.10.2020 12.30-14.00 2 2 Spotkanie
on-line
14.15-15.45 2 1
27.10.2020 12.30-14.00 2 2 Spotkanie
on-line
14.15-15.45 2 1
03.11.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
10.11.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
17.11.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
24.11.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
01.12.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia
39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
08.12.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia
39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
15.12.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
22.12.2020 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
05.01.2021 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
12.01.2021 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1
19.01.2021 12.30-14.00 2 2 s.047 WNH
ul. Żytnia 39 Siedlce
14.15-15.45 2 1


Zajęcia Prowadzący Data Godziny Liczba
godzin
Grupa Miejsce zajęć
Szkolenie dla redaktorów witryn dr Piotr Świtalski 22.09.2020 16:00 – 19:00 4 1 Spotkanie on-line
23.09.2020 16:00 – 19:00 4 2 Spotkanie on-line
24.09.2020 16:00 – 19:00 4 3 Spotkanie on-line