logotypy UE

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów I oraz II roku filologii i filologii polskiej do uczestnictwa w II edycji  ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH. 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu: „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI" dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

W ramach szkolenia będą realizowane następujące treści:

  • Podstawa programowa dla niepełnosprawnych a nauczenie języka obcego.
  • Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych. Nauczanie języka obcego uczniów z wadami wzroku, z wadami słuchu, z wadami ruchu.
  • Pojęcie głuchości i zasady nauczania osób głuchych na przykładzie wybranych krajów europejskich. Różnorodność typów wady słuchu, Środki techniczne wspomagające słyszenie. Jak porozumiewać się z uczniem z wadą słuchu?
  • Surdoglottodydaktyka. Zasady pracy nauczyciela surdoglottodydaktyka. Przepisy i formy organizacji lekcji i lektoratów. Dostępność lektoratów. Adaptacja materiałów edukacyjnych do potrzeb osób niedowidzących. 

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni

dr Iwona Świątczak-Wasilewska

dr Natalia Sanżarewska-Chmiel

 

PRZEWIDZIANO:

semestr zimowy 2021/2022 – 30 godzin wykładów, 45 godzin warsztatów, po 10 osób w grupie

semestr letni 2022 - 30 godzin wykładów, 45 godzin warsztatów, po 10 osób w grupie.

ZAPISY:  

W celu przystąpienia do kursu należy  wypełnić formularz internetowy znajdujący się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPAcBK2NukABpdVEo7JaUK8K42oh0z2lWsGPkzVlrfDA_Dg/viewform?usp=sf_link 

 

Zapisy na zajęcia trwają do 20 października 2021r.

 

Po przesłaniu danych, każdy uczestnik otrzyma niezbędne dokumenty oraz materiały szkoleniowe. Po zakończeniu kursu zostanie wystawione zaświadczenie o jego odbyciu.

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Pytania proszę przekazywać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Serdecznie zapraszamy STUDENTÓW I ORAZ II ROKU FILOLOGII, FILOLOGII POLSKIEJ do uczestnictwa w szkoleniu ,,ZAJĘCIA JĘZYKOWE”.

W ramach szkolenia będą realizowane następujące treści:

  • charakterystyka osób z niepełnosprawnościami;
  • różne rodzaje implikacji niepełnosprawności na sposób uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych;
  • metodologia i metodyka tworzenia lektoratów języków obcych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
  • wskazówki praktyczne dotyczące prowadzenia lektoratów języków obcych dla osób z niepełnosprawnościami.

FORMA SZKOLENIA: on-line w semestrze letnim, on-line lub stacjonarnie w semestrze zimowym 2021/2022

TERMINARZ SZKOLEŃ: Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2021 r.

Przewidziano:

semestr letni 2020/2021 – 30 godzin wykładów, 45 godzin warsztatów

semestr zimowy 2021/2022 - 30 godzin wykładów, 45 godzin warsztatów

ZAPISY: trwają do 31 marca 2021r.

W celu przystąpienia do kursu należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdXq5auEtpmFQNtBfVOvrr-eg-1mljmKWyPUdGZhg0fpPhA/viewform?usp=sf_link

Po przesłaniu danych, każdy uczestnik otrzyma niezbędne dokumenty oraz materiały szkoleniowe. Po zakończeniu kursu zostanie wystawione zaświadczenie o jego odbyciu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.